Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Tillgång till energi är en avgörande förutsättning för utveckling – betydelsen av elektriskt ljus för barns möjligheter att läsa läxor och fullfölja utbildningar är ett tydligt exempel. Men fortfarande saknar en miljard människor tillgång till elektricitet.

Produktionen av förnybar energi ökar kraftigt i världen, men fortfarande kommer cirka 80 procent av energianvändningen från fossila energi. 2,8 miljarder människor är beroende av ved, träkol, skörderester och djurspillning för värme och matlagning. Dessa former av biomassa bidrar ofta till avskogning och erosion, och de skapar stora hälsoproblem.

2030 ska andelen förnybar energi ha ökat i den globala energimixen på ett betydande sätt (delmål 7.2). Takten för energieffektivisering ska ha fördubblats (7.3). Sverige ligger på flera sätt långt framme i detta arbete och en god grund för arbetet framåt lades under 2017 när Sverige fick sin första klimatlag. Lagen binder kommande regeringar till målet om att landet inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. År 2030 ska Sverige ha en 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 7:

Arbete för hållbar energi i Sverige
Internationellt arbete för hållbar energi