Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Inom världens alla religioner ses vatten som något heligt och en symbol för liv. För kristna hör också rent vatten samman med det liv som Gud ger i dopet. Utan vatten inget liv. Vatten är också en grundförutsättning för att minska fattigdomen i världen, säkra livsmedelsproduktionen och förebygga konflikt.

Samverkan mellan samfund och religioner för rätten till vatten

Vatten är det viktigaste livsmedlet, ändå saknar var tionde människa tillgång till rent vatten och var tredje saknar en toalett. 2030 ska alla världens människor ha tillgång till rent vatten och sanitet. För att nå målet måste vattenkvaliteten förbättras. Hur vi använder vatten måste förändras, eftersom det är brist på vatten i flera delar av världen och klimatförändringarna leder till att situationen förvärras.

I många lokalsamhällen arbetar religiösa samfund och trosbaserade organisationer aktivt med vattenfrågorna. Kyrkornas världsråd, som Svenska kyrkan är medlem i, främjar lokala initiativ och lösningar som gräsrotsorganisationer utvecklat i olika delar av världen. Läs mer om arbetet här.

Vattenvänliga investeringar

Svenska kyrkans kapital ska investeras hållbart. Fonder som valts ut av Svenska kyrkans nationella nivå investerar därför i företag som bidrar till lösningar på stora globala utmaningar, inklusive vattenfrågan. Vi investerar exempelvis i ett antal bolag som tillhandahåller teknik för bättre bevattning och vattenrening samt infrastruktur för vatten och sanitet i utvecklingsländer.   

Svenska kyrkan ger humanitärt stöd till etniska grupper i Bojayá, Chocó i nordöstra Colombia. För att minska befolkningens utsatthet och stärka egna överlevnadsstrategier arbetar vår partner, Lutherska världsförbundet, med tre huvudsakliga komponenter: rent vatten och sanitet, matsäkerhet, skydd och riskreducering. Foto: Therése Naomi Jonsson

I flera dialogprojekt har vi lyft vattenfrågan de senaste åren. Det har dels handlat om behovet av god vattenrening, dels att rätten till vatten ska ingå när företagen analyserar hur de påverkar mänskliga rättigheter lokalt i länder där tillgången till rent vatten är knapp. 

Svenska kyrkan deltar också i ett initiativ från Sida, som samlar en grupp svenska stora investerare runt de globala hållbarhetsmålen. I de olika arbetsgrupperna som bildats är Svenska kyrkan engagerade i gruppen för mål 6 (rent vatten & sanitet) och mål 11 (hållbara städer och samhällen). Inom vattengruppen släpptes nyligen en rapport som visar på flaskhalsar och hinder för nödvändiga investeringar i vatteninfrastruktur i Sverige. Rapporten lanserades i november på ett seminarium i riksdagen och kan laddas ned här.

Som investerare är vi också medlem i initiativet CDP. CDP är en organisation som både arbetar för att offentliggöra information om hur företag arbetar med sin vattenanvändning och sin klimatpåverkan. Grundtanken är att en ökad tillgång på information underlättar ansvarsfulla investeringsbeslut. Flera tusen företag rapporterar i dag till CDP, som verkar på uppdrag av cirka 650 investerare.