Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 5 - Jämställdhet

En kristen människosyn utgår från alla människors fulla och lika värde och värdighet. Därför verkar vi för att kvinnor och män, flickor och pojkar, får samma förutsättningar att växa och utvecklas efter sina förmågor. Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen, vilket återspeglas i Svenska kyrkans arbete.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 5:

Arbete för jämställdhet i Sverige
Internationellt arbete för jämställdhet
Thursdays in Black

Nya rapporter om sexuella trakasserier

Ta del av forskningsrapporten #Vardeljus-uppropet (pdf) – om Svenska kyrkans arbete för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp och om strukturella problem kring gränssättning. Rapporten är en kvalitativ analys av #metoo-uppropet inom Svenska kyrkan.

Rapporten kompletteras av en rapport om hur Svenska kyrkan har motverkat trakasserier och övergrepp, särskilt de senaste två åren (pdf).

Ett utlåtande om båda rapporterna hittar du här.