Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mål 5 - Jämställdhet

En kristen människosyn utgår från alla människors fulla och lika värde och värdighet. Därför verkar vi för att kvinnor och män, flickor och pojkar, får samma förutsättningar att växa och utvecklas efter sina förmågor. Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen, vilket återspeglas i Svenska kyrkans arbete.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 5:

Arbete för jämställdhet i Sverige
Internationellt arbete för jämställdhet