Meny

Mål 5 - Jämställdhet

En kristen människosyn utgår från alla människors fulla och lika värde och värdighet. Därför verkar vi för att kvinnor och män, flickor och pojkar, får samma förutsättningar att växa och utvecklas efter sina förmågor. Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen, vilket återspeglas i Svenska kyrkans arbete.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 5:

Arbete för jämställdhet i Sverige
Internationellt arbete för jämställdhet
Thursdays in Black