Meny

Mål 5 - Jämställdhet

En kristen människosyn utgår från alla människors fulla och lika värde och värdighet. Därför verkar vi för att kvinnor och män, flickor och pojkar, får samma förutsättningar att växa och utvecklas efter sina förmågor. Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen, vilket återspeglas i Svenska kyrkans arbete.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 5:

Arbete för jämställdhet i Sverige
Internationellt arbete för jämställdhet
Thursdays in Black

Nya rapporter om sexuella trakasserier

En ny forskningsrapport, #Vardeljus-uppropet, visar på vikten av det arbete som Svenska kyrkan gjort under 20 år för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt synliggörs strukturella problem kring gränssättning, till exempel för vad som anses vara tillåtet. Rapporten är en kvalitativ analys av #metoo-uppropet inom Svenska kyrkan som du hittar här. 

Foskningsrapporten kompletteras också av en genomgång av Svenska kyrkans arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp med särskilt fokus på de senaste två åren som du kan läsa här. 

Ett utlåtande om båda rapporterna hittar du här.