Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mål 4 - God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det är 774 miljoner människor i världen inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. I Sverige är barn lyckligt lottade genom att skolan är avgiftsfri. Men det finns stora skillnader i kvalitet mellan Sveriges skolor och alla barn får inte det stöd de behöver i hemmet heller, vilket skapar ojämlika förutsättningar för en god start i livet.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 4:

God utbildning för alla i Sverige
Internationellt arbete för god utbildning