Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 4 - God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det är 774 miljoner människor i världen inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. I Sverige är barn lyckligt lottade genom att skolan är avgiftsfri. Men det finns stora skillnader i kvalitet mellan Sveriges skolor och alla barn får inte det stöd de behöver i hemmet heller, vilket skapar ojämlika förutsättningar för en god start i livet.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 4:

God utbildning för alla i Sverige
Internationellt arbete för god utbildning