Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

God hälsa är förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa är därför en återinvestering i samhällets utveckling i stort.

Undernäringen samt mödra- och barnadödligheten i världen (delmål 3.1 och 3.2) har minskat kraftigt de senaste decennierna. Men fortfarande återstår stora problem, inte minst kring frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (delmål 3.7). Alla människor ska ha möjlighet att bestämma om, när och hur många barn man vill ha, att själv definiera sin egen sexualitet och att respekteras i sin kroppsliga integritet samt att tillgång till god sjukvård inom detta område.

Hälsa och välbefinnande handlar om mer än frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) lyfter exempelvis betydelsen av existentiella dimensioner som hopp, harmoni, meningsfullhet, förundran, andlighet och gemenskap som viktiga för en holistisk hälsa.

Läs mer om hur svenska kyrkan bidrar till mål 3:

Arbete för hälsa och välbefinnande i Sverige
Internationellt arbete för hälsa och välbefinnande