Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

God hälsa är förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa är därför en återinvestering i samhällets utveckling i stort.

Undernäringen samt mödra- och barnadödligheten i världen (delmål 3.1 och 3.2) har minskat kraftigt de senaste decennierna. Men fortfarande återstår stora problem, inte minst kring hälsofrågor som rör sexualitet och reproduktion. Även i rikare delar av världen märks omfattande och ibland växande hälsoproblem. Vällevnadssjukdomar som fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar ökar, liksom psykisk ohälsa.

Hälsa och välbefinnande handlar om mer än frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) lyfter exempelvis betydelsen av hopp, harmoni, meningsfullhet, förundran, andlighet och gemenskap som viktiga för en holistisk hälsa.

Läs mer om hur svenska kyrkan bidrar till mål 3:

Arbete för hälsa och välbefinnande i Sverige
Internationellt arbete för hälsa och välbefinnande