Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen är en förutsättning för att skapa en hållbar utveckling. Vi ser idag en lång rad konflikter i världen, vilket har gett upphov till att fler människor är på flykt än sedan andra världskriget. Våld inom familjen utgör dock fortfarande den vanligaste formen av våld, i fredstid såväl som i tider av väpnad konflikt.

Att verka för fred och försoning är en av Svenska kyrkans viktigaste uppdrag. Vi stödjer försoningsprocesser för att skapa varaktig fred och arbetar förebyggande för rättssäkra samhällen, till exempel genom att främja dialog och förståelse mellan religioner.

Vad är det som ger kraft att stå upp för sina värderingar, trots övervåld och maktutövning? Om detta samtalade Anders Kompass, tidigare chef vid FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, och journalist Martin Schibbye på Svenska kyrkans välbesökta scen ”Bildning, mod och motstånd” under Bokmässan 2017. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Läs mer om svenska kyrkans arbete för:

Fred och försoning
Ett människorättsbaserat arbetssätt
Insatser för olika gruppers rättigheter