Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen är en förutsättning för att skapa en hållbar utveckling. Efter en lång period med allt färre krig har trenden vänt och vi ser idag en lång rad väpnade konflikter i världen, vilket har gett upphov till att fler människor är på flykt än sedan andra världskriget. Våld inom familjen utgör dock fortfarande den vanligaste formen av våld, i fredstid såväl som i tider av väpnad konflikt.

Att verka för fred och försoning är en av Svenska kyrkans viktigaste uppdrag. Vi stödjer försoningsprocesser för att skapa varaktig fred och arbetar förebyggande, till exempel genom att främja dialog och förståelse mellan religioner. Vi verkar även för rättssäkra samhällen som också berörs i mål 16. 

Vad är det som ger kraft att stå upp för sina värderingar, trots övervåld och maktutövning? Om detta samtalade Anders Kompass, tidigare chef vid FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, och journalist Martin Schibbye på Svenska kyrkans välbesökta scen ”Bildning, mod och motstånd” under Bokmässan 2017. Bild: Magnus Aronson/Ikon

Läs mer om svenska kyrkans arbete för:

Fred och försoning
Ett människorättsbaserat arbetssätt
Nyanländas, EU-migranters och minoriteters rättigheter