Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

”Våra kroppar är gjorda av stjärnstoft och i en handfull mull ryms nästan lika många levande organismer som det finns människor på jorden” (ur Ett biskopsbrev om klimatet, 2014)

Det är lätt att bli förundrad när man ser det som lever och växer på vår jord. Och förundran är en bra början för att väcka engagemang i klimatfrågan. Det konstaterade Sveriges biskopar i Ett biskopsbrev om klimatet som publicerades 2014. Brevet är Svenska kyrkans teologiska bidrag till dagens diskussion om de pågående klimatförändringarna. Planetens biologiska gränser måste respekteras om jorden ska föda och bära människan och andra arter. Utsläppen av växthusgaser måste ner till noll inom loppet av bara några decennier. Det är en utmaning av stora mått.

Klimatfrågorna väcker rättvisefrågor. Grupper och länder som redan är utsatta påverkas hårdast av klimatförändringarnas effekter, trots att de bidragit till uppvärmningen allra minst. Därför står Svenska kyrkan bakom det globala klimatavtalet som tecknades i Paris 2015, som erkänner detta och som innehåller åtaganden om hur rikare länder måste hjälpa fattigare nationer att dels hantera klimatförändringarna, dels ha råd att ställa om.

klimatfrågorna i den egna verksamheten

Klimatfrågorna är närvarande i Svenska kyrkans dagliga verksamhet. De återkommer i det internationella utvecklingsarbetet där våra partner ser hur redan utsatta samhällen drabbas av allt mer frekventa extremväder och skadeangrepp som slår mot skördarna. Ibland bidrar klimatförändringarna till konflikter och att människor tvingas lämna sina hem. I vårt arbete för människor på flykt möter vi människor vars liv förändrats till följd av att jorden är ur balans.

Svenska kyrkans egen verksamhet påverkar också klimatet på flera olika sätt, bland annat genom energianvändning i fastigheter, resor, inköp och investeringar. Klimat- och andra miljöfrågor berör även stiftens förvaltning av skog och mark. Många församlingar lyfter de existentiella aspekterna av klimatförändringarna inom gudstjänstlivet och i arbetet med barn och unga.

Så här bidrar Svenska kyrkan till mål 13

Uppsala interfaith climate manifesto 2009

År 2008 hölls ett internationellt och interreligiöst toppmöte om klimatet i Uppsala. Det resulterade i Uppsala Interfaith Climate Manifesto. 

Uppsala Interfaith Climate Manifesto 

Uppsala Interfaith Climate Summit