Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

När de globala utmaningarna beskrivs kan man få en känsla av att det råder en brist på resurser. I själva verket lever vi en värld där vi i många fall har tillräckliga resurser men problemet ligger i att de är ojämnt fördelade.

En tredjedel av all mat som produceras kasseras. Samma mängd skulle räcka för att mätta alla dem som lever i extrem fattigdom i världen idag. Produktions- och konsumtionsmönster behöver förändras så att de håller sig inom vår planets biologiska gränser. Idag föds en mängd nya angreppssätt och idéer för att åstadkomma just det.

Betydande innovation för att tackla framtidsutmaningarna sker inom stora företag, men också genom innovativa idéer som kommer underifrån, startas i liten skala eller föds genom att yrkesgrupper som traditionellt inte möts börjar arbeta tillsammans. Läs mer om ett forskningsprojekt där ÅF, Espresso House och Stockholms stift undersöker om kaffesump skulle kunna värma Norden.

Det handlar till exempel om att dela mer istället för att alla ska äga. Det handlar också om att återvinna mera, tillverka produkter som håller längre och att anställda som tillverkar varorna vi köper får löner som går att leva på.

Inom Svenska kyrkan finns det gott om exempel på såväl återbruk som delningsekonomi och rättvis handel.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 12:

Hållbara marknader
Hållbar livsstil