Foto: Paul Jeffrey/ACT/Ikon

Kris- och katastrofförebyggande arbete

Delmål 11.5 handlar om att minska antalet utsatta människor och dödsfall i samband med katastrofer. Extrema vädersituationer och andra naturfenomen kan snabbt utvecklas till humanitära katastrofer. Svenska kyrkan stöder därför insatser som ger särskilt utsatta länder och grupper utbildning och verktyg i hur man kan minska risken för katastrofer, bland annat genom att odla tåligare grödor, bygga säkrare hus och utveckla varningsstrategier.

I exempelvis Burma/Myanmar är katastrofförebyggande arbete en integrerad del i ett landsbygdsprojekt kring matsäkerhet. I Colombia stöder Svenska kyrkan en humanitär insats för att minska riskerna för ursprungsbefolkning som lever i svårtillgängliga områden. Se en kortfilm och läs mer om projektet.

I Sverige har Svenska kyrkan en omfattande krisberedskap som fokuserar på psykosocialt stöd vid kriser och katastrofer. Samma stöd ges via utlandsförsamlingar i ett tjugotal länder, där vi under terrorattentat och andra krissituationer kunnat verka och ge stöd mitt i kaoset. Läs mer här.