Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kris- och katastrofförebyggande arbete

Delmål 11.5 handlar om att minska antalet utsatta människor och dödsfall i samband med katastrofer. Extrema vädersituationer och andra naturfenomen kan snabbt utvecklas till humanitära katastrofer. Svenska kyrkan stöder därför insatser som ger särskilt utsatta länder och grupper utbildning och verktyg i hur man kan minska risken för katastrofer, bland annat genom att odla tåligare grödor, bygga säkrare hus och utveckla varningsstrategier.

I exempelvis Burma/Myanmar är katastrofförebyggande arbete en integrerad del i ett landsbygdsprojekt kring matsäkerhet. I Colombia stöder Svenska kyrkan en humanitär insats för att minska riskerna för ursprungsbefolkning som lever i svårtillgängliga områden. Se en kortfilm och läs mer om projektet.

I Sverige har Svenska kyrkan en omfattande krisberedskap som fokuserar på psykosocialt stöd vid kriser och katastrofer. Samma stöd ges via utlandsförsamlingar i ett tjugotal länder, där vi under terrorattentat och andra krissituationer kunnat verka och ge stöd mitt i kaoset. Läs mer här.