Meny

Internationellt arbete mot fattigdom

Som kyrka har vi ett uppdrag att ta ställning för människor som lever i en utsatt situation. Svenska kyrkans internationella arbete verkar genom lokala partner för att bekämpa hunger och fattigdom, både när akuta behov uppstår (humanitära insatser) och genom långsiktigt utvecklingssamarbete.

I det långsiktiga utvecklingsarbetet verkar Svenska kyrkan på landsbygden i tolv länder i Afrika, Latinamerika och Asien för att människor som lever i utsatthet ska nå social och ekonomisk egenmakt. Vi fokuserar på landsbygden eftersom det är där fattigdomen är djupast – av dem som har för lite att äta har de flesta paradoxalt nog sin försörjning inom lantbruket. Läs mer om Svenska kyrkans arbete med Hållbar försörjning

Vid krig och konflikt tvingas människor ofta lämna alla sina ägodelar och fly. De förlorar då ofta även sina inkomstmöjligheter. I naturorsakade katastrofer, som översvämningar eller torka, går hela skördar förlorade och bristen på mat får allvarliga konsekvenser. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med andra kyrkor och trosbaserade organisationer inom ACT-alliansen för att ge både kort- och långsiktigt stöd till katastrofdrabbade. I det akuta skedet handlar det ofta om matpaket, rent vatten och tak över huvudet. Mer långsiktigt handlar det om att stärka lokalsamhällens motståndskraft när katastrofer slår till, och att bidra till människors psykosociala hälsa.

I Rumänien stöder Svenska kyrkan insatser för att öka den romska befolkningens tillgång till social trygghet och skolgång. Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

stärka människor att leda sin egen utveckling

Med utgångspunkt i människors egna förmågor genomförs insatser för att stärka individers, gruppers och lokalsamhällens förutsättningar att själva leda sin utveckling. Ett sätt att bidra till det är att stärka människors möjligheter att organisera sig, för att kunna dela erfarenheter och utkräva ansvar från myndigheter. Konkret kan det exempelvis handla om självhjälpsgrupper, mikrofinansiering och riktat jämställdhetsarbete. Svenska kyrkan arbetar även med att stödja småskaliga odlare och främja ekologiskt hållbara jordbruksmetoder som ger ökade skördar och bidrar till att bättre klara klimatförändringarna.

LÄS MER OM:
Insatser för mikrofinans och finansiella tjänster
Svenska kyrkans engagemang inom Fairtrade
Social trygghet i fokus
Humanitära insatser