Foto: Paul Jeffrey/ACT/Ikon

Internationellt arbete för god utbildning

Stöd till skolbyggnader och skolmaterial ingår ofta i olika landsbygdsprojekt som Svenska kyrkan stöder. I det humanitära arbetet pågår insatser för att säkra rätten till skolgång för människor som lever i flyktingläger. En viktig del i allt arbete, inte bara i flyktingläger, är att särskilt främja flickors rätt att gå i skolan. Läs om hur vi arbetar med detta på den egyptiska landsbygden

Utbildningsinsatser ingår även som en given komponent i det utvecklingsarbete vi stödjer. Det kan till exempel handla om utbildningar i människors rättigheter och hur man organiserar spargrupper, kooperativ eller andra former av samarbete. Eller om utbildningar i hållbara jordbruksmetoder och annat yrkeskunnande (delmål 4.4) som skapar förutsättningar för en långsiktigförsörjning. Läs mer om en sådan utbildningsinsats i Centralamerika här

Stöd till högre utbildning inom teologi

Svenska kyrkan stödjer sedan länge högre utbildning (delmål 4.3) på teologiska institutioner i Etiopien, Tanzania, Sydafrika, i Myanmar (Burma), Indien och Libanon. Religion har, som även beskrivs under mål 3, stort inflytande över sociala och kulturella normer i viktiga utvecklingsfrågor. Det gäller till exempel frågor som jämställdhet, sexualitet, reproduktion och fred. Utbildning och vidareutbildning av präster, diakoner och andra religiösa ledare samt lekmän är därför viktigt. Läs mer om hur Svenska kyrkans partnerorganisation i Pakistan arbetar för att stärka utbildning för kristna som minoritetsgrupp