Foto: Paul Jeffrey/WCC/Ikon

Internationellt arbete för hälsa och välbefinnande

Hälsa och rättigheter hör ihop. Därför behöver allas tillgång till grundläggande hälsovård säkerställas, och var och en få bestämma över sina egna liv, kroppar och sexualitet.

Inom det internationella arbetet har Svenska kyrkan länge arbetat med hälsoinsatser. I många år har våra systerkyrkor och andra samarbetspartner levererat sjukvård och på så sätt bidragit till delmål 3.8 (allmän sjuk- och hälsovård för alla). Numera ligger tyngdpunkten i våra partners arbete för hälsa alltmer på att förmå stater att ta sitt ansvar och förse medborgare med hälso- och sjukvård. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete för rätten till hälsa här

Projektet med Mentormammor i Sydafrika är ett tydligt exempel på hur direkt stöd till kvinnor kombineras med att fungera som en länk och remissinstans till annan vård. Läs mer om det och några andra exempel på hur Svenska kyrkan arbetar för rätten till hälsa och välbefinnande.

LÄS MER OM:

Mentormamma-modellen
Insatser för att bekämpa hiv/aids
Insatser för kvinnors rätt till hälsa och rätt att bestämma över sin egen kropp
Psykosocialt stöd inom humanitärt arbete