Foto: Magnus Aronson/Ikon

Internationellt arbete för hållbar energi

Svenska kyrkan bidrar till mål 7 genom olika typer av investeringar och inom ramen för samarbetsorganisationers utvecklingsprojekt på landsbygden. Där ingår ofta utbildningar om hur man bygger energisnåla spisar och stöd till biogasanläggningar. Läs om projektet vi stödjer i Tanzania här

Ett annat exempel är ett projekt bland 60 000 hushåll i Uganda, där Lutherska världsförbundet (LVF) skapar förutsättningar för tillgång till solcellslampor och energisnåla spisar. Svenska kyrkan är LVF:s största finansiär och du kan läsa mer om projektet här

Ta del av kortfilmen Clean Energy is Life som beskriver vad energifattigdomen betyder i Afrika söder om Sahara.

Investeringar för klimatet

Inom arbetet för hållbara investeringar bidrar Svenska kyrkans nationella nivå till förnybara och energieffektiva lösningar genom att investera i flera bolag som bidrar till att begränsa klimatförändringarna. Detta sker dels via aktiefonder (ett exempel är Generation IM:s fonder, som startades av Al Gore), dels genom så kallade impact investment-fonder som på ett uttalat syfte att bidra till miljö- och samhällsnytta. Svenska kyrkans nationella nivå har till exempel gått in i en fond för klimatåtgärder i Sydösteuropa vilka minst halverar utsläppen i verksamheterna.

Kaffe är en av de råvaror som är särskilt utsatta för klimatförändringarna. Foto: Fairtrade Sverige

Läs mer om hur vi arbetar med klimatfrågan när vi investerar och gör inköp under Mål 13 .

Den globala mikrofinans- och kreditorganisationen Oikocredit, som Svenska kyrkan är en viktig medlem och strategisk partner till, ger lån till och gör investeringar inom förnybar energi. Målet är att minska energifattigdomen och bidra till omställning i utvecklingsländer. Det handlar till exempel om lokalt ägda, småskaliga vattenkraftverk, solcellslösningar för hushåll och företag samt vindkraftsutveckling. Idag pågår ett tjugotal projekt, som motsvarar investeringar på cirka 380 miljoner kronor, en summa som förväntas fördubblas under de närmaste åren. Läs mer om Oikocredit här .  

ny metod för klimatkompensation

Ett annat exempel är Svenska kyrkans samarbete med Fair Climate Fund (FCF). Tillsammans med FCF, och den svenska återförsäljaren ZeroMission, bidrog Svenska kyrkan 2017 till att lansera en ny modell för klimatkompensation (Fairtrade Carbon Credits). Kompensationen bygger på kriterier från Fairtrade och är kopplad till olika projekt i utvecklingsländer, där klimatutsläppen minskat till följd av olika investeringar i exempelvis biogas och energisnåla spisar. Läs mer på Fairtrades hemsida