Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt arbete för biologisk mångfald och ekosystem

Utarmningen av ekosystemen slår hårdast mot människor som lever i fattigdom. I det internationella arbetet stödjer Svenska kyrkan insatser för hållbart jordbruk. Det handlar till exempel om metoder för att skydda och förbättra jordmånen, stärka lokala kretslopp av näringsämnen och bevara den biologiska mångfalden. Odling och skydd av träd ingår ofta som ett viktigt inslag, och i vissa fall arbetar våra partner specifikt med att skydda skogar. 

Två Hoatzinfåglar i Tambopata Biodiversity Reserve in Peru, där Altheias klimatfond bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Bild: Christian del Valle/Ecosphere Capital Partners LLP

Svenska kyrkan investerar även i fonden Althelia vars projekt syftar till att rädda regnskog i Afrika och Sydamerika samtidigt som man satsar på hållbart jordbruk. Det skapar alternativa inkomstkällor för lokalbefolkningen som annars hugger ner skogen för sitt levebröd. 2016 hade 2 miljoner hektar med höga skyddsvärden skyddats där över hundra hotade arter finns. Svenska kyrkans andel i fonden motsvarade en tiondel av detta (200 000 hektar). Läs en artikel om investeringarna i Althelia Climate Fund.