Meny

Insatser för mikrofinansiering och tillgång till finansiella tjänster

De som tagit sig ur fattigdom riskerar ofta att falla tillbaka på grund av sjukdom, naturkatastrofer eller andra kriser. Ett sätt att förhindra det är att skapa spargrupper som ger människor möjlighet att kunna investera och skapa buffertar för att klara krissituationer. Ett annat viktigt verktyg är att öka tillgången till finansiella tjänster för människor som lever i fattigdom (delmål 1.4 och 8.10).

Svenska kyrkan bidrar till detta arbete bland annat som strategisk partner till Oikocredit, en av världens största utvecklingsfinansiärer när det gäller mikrofinans och finansiering av jordbrukskooperativ. Oikocredit skapades av kyrkor, bland annat Svenska kyrkan, i slutet av 1960-talet och når idag 46 miljoner människor i över 70 länder. Genom kontor i 33 länder stödjer Oikocredit 534 mikrofinansinstitutioner och investerar och ger tekniskt stöd till kooperativ och andra mindre företag. Svenska kyrkan är idag en av institutionens mest aktiva medlemmar och investerare.

Läs om effekterna av att entreprenören Aby Ndao i Senegal beviljades lån av Oikocredit

Ytterligare ett exempel är samarbetet med den ekumeniska lånefonden ECLOF. ECLOF är ett nätverk av lokala mikrofinansorganisationer som ägs av kyrkor i 19 länder. Sammantaget når ECLOF över 100 000 låntagare och deras familjer.

Läs mer ett exempel från ECLOF:s arbete med småbönder i Myanmar