Foto: Anna-Maria Sandström/Ikon

Insatser för kvinnors rätt till hälsa och rätt till att bestämma över sin egen kropp

Svenska kyrkan arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla (SRHR), oavsett sexuell läggning, könsidentitet, ekonomiska möjligheter eller andra förutsättningar. Detta relaterar till men går längre än delmål 3.7 (om sexuell och reproduktiv hälsa) och är ett prioriterat område för vårt långsiktiga arbete. I många afrikanska länder finns stora brister i tillgången till vård och prevention kring sexuell och reproduktiv hälsa, framför allt för kvinnor, ungdomar och HBTQ-personer. Ohälsa och orättvisa på dessa områden är förödande för individer, familjer och samhällen.

Svenska kyrkan står för en teologisk tradition som ser sexualitet som något positivt. Vi verkar för rätten till preventivmedel och anser att alla ska ha rätt till en säker och laglig abort. Vi utmanar teologi som går i en motsatt riktning. Läs mer om Svenska kyrkans position här

2017 anordnade Svenska kyrkan, som medlem i ACT-alliansen, ett seminarium på FN:s befolkningskommission om trosbaserade aktörers roll inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Foto: Emilie Weiderud

påverkansarbete mot religiösa ledare

I Etiopien har exempelvis en kunskapssatsning riktad till religiösa ledare bidragit till ökad kunskap om sexualitet och kvinnors rätt att bestämma över sin kropp. Projektet ingår i en större satsning på genus, teologi och hälsa. Läs mer om satsningen här

Ett annat exempel på samma tema är samarbetet med Tanzanias kristna råd som för en kamp mot stigma och tystnad i ett land där könsstympning är förbjudet i lag men ändå fortsätter i stor omfattning. Läs mer här