Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Insatser för att förhindra diskriminering

Ojämlikhet har många dimensioner. I många samhällen är minoriteter en särskilt utsatt grupp, som bland annat kan drabbas av diskriminerande lagar och strukturer. Svenska kyrkan arbetar för att motverka diskriminering av flera utsatta grupper (delmål 10.2). I exempelvis Indien och i länder i Mellanöstern pågår insatser för att skydda och motverka diskriminering av religiösa minoriteter. Läs mer om detta arbete här 

Svenska kyrkan deltar årligen i Stockholms Pridefestival. Bild: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkan arbetar även, på egen hand eller via samarbetsorganisationer, specifikt mot diskriminering av minoriteter och urfolk (samerna i Sverige men även urfolk i exempelvis Colombia) och HBTQ-personer. Att särbehandla människor utefter etnicitet, sexuell läggning eller könsidentitet är oförenligt med kristen tro.