Meny

Humanitära insatser

När humanitära katastrofer inträffar drabbas dem som redan lever i fattigdom hårdast. Svenska kyrkans katastrofarbete syftar till att lindra den akuta nöden, men våra partners arbetar också förebyggande och med grundorsakerna till fattigdom och hunger.

I det humanitära arbetet stödjer Svenska kyrkan människor som drabbas av konflikter, torka, översvämningar och andra former av katastrofer. Målet är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Arbetet sker genom samarbetsorganisationer inom ACT-alliansen, som samlar140 kyrkor och andra trosbaserade organisationer.

Det viktigaste för människor i katastrofsituationer är att få mat, rent vatten, sanitet, sjukvård och tak över huvudet. Psykosocialt stöd är ytterligare ett viktigt område, där Svenska kyrkan har en spetskompetens som man delar med sig av inom ACT-alliansen (se vidare under mål 3, Hälsa).

stärka motståndskraften mot katastrofer

Genom vårt humanitära stöd arbetar vi även med insatser för att minska risken för framtida katastrofer genom att främja lokalsamhällens motståndskraft och återhämtning efter en katastrof. Det kan handla om utdelning av utsäde, boskap och redskap för att kunna börja odla mat efter en torka, eller plantering av träd och buskar som stoppar vattenflöden.

Idag finns Svenska kyrkan på plats bland annat i stora flyktingläger på Afrikas horn, i grannländerna kring Syrien och bland internflyktingar i Irak. Under 2016 gav Svenska kyrkan stöd för sammanlagt 96 miljoner kronor till humanitära projekt i 33 länder.