Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Hållbara marknader

Att bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster är en viktig utgångspunkt i Svenska kyrkans arbete med hållbara inköp och investeringar. Genom att välja företag som ligger bäst till inom sin bransch och som är innovativa när det gäller resursanvändning och sociala insatser, bidrar vi till att sporra utvecklingen framåt (delmål 12.2; 12.4-6).

Vi bidrar även till mål 12 genom vårt engagemang inom Fairtrade och Swedwatch.  Sedan start har Swedwatch publicerat ett åttiotal rapporter som berör produktion och konsumtion med koppling till Sverige. Svenska kyrkan har använt flera av dem som utgångspunkt för dialoger med företag som vi handlar varor av eller investerar i.

Delmål (12.7) handlar om att få till stånd en offentlig upphandling som är hållbar. Fairtrade Sverige bidrar till detta genom arbetet med diplomering av Fairtrade Cities och Fairtrade-regioner. Fairtrade Sverige arbetar också för att Sverige ska bli en rättvis handelsnation, en idé som har plockats upp av regeringen och bearbetas vidare under 2017.

Ta del av Swewatchs film om offentlig upphandling och de förbättringar som skedde på plats i Pakistan mellan första och andra granskningen.