Foto: Swedwatch

Hållbara investeringar och inköp

Den finansiella sektorn, med investeringar och utlåning av pengar, fungerar som den globala ekonomins blodomlopp. I flera års tid har Svenska kyrkan deltagit i diskussionerna om behovet av att finansbranschen blir mer hållbar.

Idag ser vi hur allt fler investerare, inklusive stora globala förvaltare, börjar arbeta med hållbarhetsfrågorna. Flera stora pensionsfonder och kapitalägare verkade för ett starkt, globalt klimatavtal under förhandlingarna i Paris 2015, och idag finns det en relativt stor uppslutning bakom Agenda 2030.

Svenska kyrkan har bidragit till denna utveckling genom att visa på goda förvaltningsresultat, samtidigt som hållbarhetsfrågorna haft en självklar plats i vår egen förvaltning under lång tid. De fem senaste åren har Svenska kyrkans förvaltning avkastat bättre än marknaden (det vill säga förvaltningens jämförelseindex). Förvaltningen utgår från en finanspolicy som har en tydlig hållbarhetsinriktning och som även antagits av samtliga tretton stift. Policyn ligger till grund för Svenska kyrkans Ethosfonder, som är öppna för församlingar och stift att investera i. Läs mer om Svenska kyrkans kapitalförvaltning 

Driver frågan om goda arbetsvillkor

Behovet av anständiga arbetsvillkor uttrycks i flera av delmålen (t.ex. 8.8). Svenska kyrkan bidrar till målet genom att ställa krav på goda arbetsvillkor för anställda i de bolag vi investerar i och handlar. Svenska kyrkan för dialog med företag där vi bland annat driver att alla anställda ska ha en god arbetsmiljö och kunna leva på sina löner. Som inköpare av varor och tjänster, som motsvarar ett värde på cirka nio miljarder kronor årligen, har vi stor effekt när vi anlitar företag på grund av att de visar goda hållbarhetsresultat. Vi ger även rekommendationer till de leverantörer som inte lever upp till kraven.