Meny

Fred och försoning

Att verka för fred och försoning är en central del i Svenska kyrkans arbete i flera delar av världen. Våra samarbetspartner vill bidra till att skapa en fredskultur på lokal nivå, till exempel genom dialogprocesser mellan människor med olika etnisk eller religiös tillhörighet. Läs exempelvis mer om hur vår partner i Myanmar (Burma) arbetar med att erbjuda alternativa dialogplattformar mellan olika etniska grupper här.

Flera av Svenska kyrkans samarbetsorganisationer har lång erfarenhet av att arbeta med traumabearbetning och försoningsprocesser. Ett exempel är Colombia där kyrkorna spelat en viktig roll för att inkludera minoritetsgrupper i fredsarbetet och skapa försoning mellan lokalbefolkningen och FARC-gerillan. Läs mer om hur kyrkorna har bjudits in att övervaka implementeringen av fredsavtalet här

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan bland annat med organisationen Rabbiner för mänskliga rättigheter, som är en israelisk människorättsorganisation som arbetar med interreligiös dialog mellan kristna, muslimer och judar. De vänder sig särskilt till skolor, militärer och den religiöst aktiva allmänheten. Adyan-stiftelsen i LIbanon , en annan av Svenska kyrkans partner, jobbar i hela Mellanöstern med religionsdialog mellan kristna och muslimer. Svenska kyrkan stödjer särskilt deras arbete med religions- och övertygelsefrihet samt inkluderande medborgarskap.

Svenska kyrkan bidrar också till det ekumeniska följeslagarprogrammet, där utsända från Sverige genom fysisk närvaro på plats försöker bidra till att våldet dämpas och folkrätten respekteras. Följeslagarprogrammet startade efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett brev riktat till Kyrkornas världsråd bad de om internationell närvaro i området. Sedan augusti 2002 har ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige gått samman för att driva den svenska delen. Sveriges kristna råd är huvudman för arbetet.

påverkansarbete för att begränsa vapenexporten

Vid sidan om stödet till partner som arbetar för fred och mot våld i olika delar av världen arbetar Svenska kyrkan också för att begränsa Sveriges vapenexport till icke-demokratier och för internationell nedrustning. Det senare sker genom det ekumeniska fredsnätverket Ecumenical Peace Advocacy Network (EPAN). Tillsammans med religiösa ledare och trosbaserade organisationer på Afrikas horn och i Stora sjöområdet verkar vi mot spridning av små och lätta vapen och mot olagliga vapenflöden (delmål 16.4). När vi förvaltar kapital utesluter vi bolag som har en koppling till vapentillverkning.