Foto: Local2Global

Att inkludera och bygga kapacitet inom biståndsarbetet

Svenska kyrkans internationella arbete arbetar med frågan om partnerskap på många olika nivåer, inte minst genom de partnerrelationer vi har med kyrkor och organisationer i Sverige och internationellt.

Svenska kyrkan arbetar för att den viktiga roll som lokala aktörer har i humanitära insatser ska erkännas. Många av de partner vi samarbetar med är lokala organisationer och kyrkor som finns på plats både före, under och efter katastrofer. Det ger möjlighet att också arbeta långsiktigt med katastrofförebyggande arbete. Svenska kyrkan har skrivit under det internationella initiativet Charter4Change och därmed åtagit sig att stärka lokala aktörers roll och kanalisera minst 20 procent av det humanitära biståndet direkt till lokala aktörer. Läs ett blogginlägg från ett seminarium som Svenska kyrkan anordnade tillsammans med UD inför World Humanitarian Summit 2016, om just lokala aktörers roll i den humanitära kontexten. 

Genom projektet Local2Global Protection har vi tillsammans med systerorganisationer inom ACT-alliansen bidragit till att ta fram en rad fallstudier som visar på hur drabbade människor själva hanterar katastrofer. Detta är studier som fått stort gensvar i den internationella diskussionen om hur humanitära insatser bör utföras. Se kortfilmen Fighting bombs with perfume som visar hur kvinnor i Nuba-bergen i Sudan har utvecklat skyddsmekanismer för sig och sina familjer när stridigheter drabbar regionen.