Foto: Alex & Martin/Ikon

Arbete för migranters rättigheter

Delmål 10.7 handlar om att underlätta en ”ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration”. Svenska kyrkan försöker påverka Sveriges regering och EU för att människor ska få säkra och lagliga vägar till Europa och Sverige. Svenska kyrkan arbetar även för att migranters rättigheter, oavsett status, ska respekteras av Sveriges regering, EU, och FN. Ekumeniska samarbetsorganisationer är centrala i detta arbete, så som Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundetACT-alliansen och Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME).  

Svenska kyrkan stöder också insatser i länder med ett stort antal människor på flykt, inom och utanför sina hemländer. Arbetet sker i samarbete med andra kyrkor och trosbaserade organisationer inom ACT-alliansen (se mål 1 och mål 3). I Sverige sker verksamhet genom församlingarna för att ge stöd till migranter som lever i utsatthet. Inom i stort sett alla stift pågår arbete med EU-migranter i utsatthet. Rapporten En tid av möten från 2016 visade att åtta av tio pastorat och församlingar på ett eller annat sätt arbetade med nyanlända asylsökande och migranter 2015. Svenska kyrkans familjerådgivare kan prata om vilken typ av privat relation som helst, med respekt för varje människas tro och livsåskådning.