Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbete för att minska segregation och utanförskap

I Sverige ser vi att många samhällen dras isär, vilket också bekräftas i en rad rapporter som belyser ökade inkomstklyftor, hög arbetslöshet för vissa grupper och bristen på bostäder inte minst i storstäderna. 2016 gav Svenska kyrkan ut boken Sverige mellan stolarna. Berättelser om utsatthet. Om människor och möten i Svenska kyrkans diakoni. I boken finns flera starka exempel på hur Svenska kyrkans diakonala arbete gör skillnad för människor som av olika anledningar hamnat  utanför. 

Framtiden bor i oss är ett annat exempel på hur Svenska kyrkan verkar i Sveriges mångkulturella och mångreligiösa stadsdelar. Läs deras blogg.

berättelser om utsatthet

Ladda ned boken "Sverige mellan stolarna – Berättelser om utsatthet. Om människor och möten i Svenska kyrkans diakoni" genom att klicka på bilden.