Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Arbete för att minska segregation och utanförskap

I Sverige ser vi att många samhällen dras isär, vilket också bekräftas i en rad rapporter som belyser ökade inkomstklyftor, hög arbetslöshet för vissa grupper och bristen på bostäder inte minst i storstäderna. 2016 gav Svenska kyrkan ut boken Sverige mellan stolarna. Berättelser om utsatthet. Om människor och möten i Svenska kyrkans diakoni. I boken finns flera starka exempel på hur Svenska kyrkans diakonala arbete gör skillnad för människor som av olika anledningar hamnat  utanför. 

Framtiden bor i oss är ett annat exempel på hur Svenska kyrkan verkar i Sveriges mångkulturella och mångreligiösa stadsdelar. Läs deras blogg.

berättelser om utsatthet

Ladda ned boken "Sverige mellan stolarna – Berättelser om utsatthet. Om människor och möten i Svenska kyrkans diakoni" genom att klicka på bilden.