Renovering av minneslunden

Läs här om den renovering som pågår på kyrkogården just nu

Just nu händer det spännande saker på vår kyrkogård då vår minneslund ska få en efterlängtad uppfräschning. Bl.a. ska det anläggas ängsplanteringar, flyttas på buskar och läggas nya skifferplattor. Det kommer även att skapas nya sittplatser för besökare.  ”Minnet” stenskulpturen kommer att plockas isär och renoveras för att sedan komma på plats igen, besöksplatsen kommer också att utökas med nya smyckningsytor. Det har kommit in en del frågor från oroade församlingsbor och vi vill härmed förtydliga ett par saker: Det som händer har ingen direkt koppling till rådande pandemi. Jorden vi gräver i är ovanför nedgrävd aska i minneslunden. Renoveringen förväntas vara klar under sommaren och ni som brukar besöka minneslunden kommer att känna igen er när allt är färdigt.
Vi ser fram emot det färdiga resultatet – samma minneslund i en uppfräschad tappning!

Du kan följa dokumentationen av renoveringen på vår Facebook och Instagram. Har du övriga frågor så kontakta expeditionen.