Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoherden har ordet

En hösthälsning från Annika Millde

Det är höst. Hur din vardag än ser ut är den troligen igång. Hösten och vardagen får mig att fundera på tid. Det är som om sommaren har en annan tid. Som om tiden på sommaren är vänligare och generösare. För de flesta av oss innehåller vardagen mer rutiner och fasta tider. Jag har senaste veckan hört många uttrycka en glädje över sin vardag. Att det är skönt att allt är vanligt och att rutinerna börjar sätta sig igen.

Vi som levt ett tag vet att det under vardagen kan vara svårt att hinna med sin inre tid och svårt att hitta platser där vi får fylla på med stillhet och hopp.
Kyrkorummet i sig är en sådan plats.

Nytt för hösten är ’’AW i kyrkan - andrum för kropp och själ’’, där vi vill bjuda in till samklang mellan just kropp och själ. Nytt för hösten är också att den Allhelgonavandring som vi har för våra skolor nu öppnar en kväll för vuxna. Här får du veta allt du någonsin undrat om död och begravning. Nytt är också verket        ’’A requiem for the Living’’ av Olle Lindberg som börjar mörkt och slutar i hopp. Uruppförande i Adolf Fredriks kyrka 2 november.

För oss som kyrka är Allhelgonatid också en hoppets tid. Det kristna hoppet att livet är starkare än döden och att ljuset alltid är starkare än mörkret blir som allra tydligast under Allhelgonahelgen.

Redan här på jorden finns gott om små fönster mot himlen. Fönstren mot himlen finns överallt. I kyrkan försöker vi på olika sätt att hålla fönstren mot himlen öppna genom musik, ord, gudstjänster, möten mellan människor, stillhet och mycket annat. Välkommen att hitta en plats där du kan uppleva att ett fönster mot himlen kan öppnas och du kan få fyllas med hopp.

’’Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner, går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår och vad som sås i ringhet här du ger sin blomning där.’’
Sv. Psalm 798:4

Annika N Millde,
kyrkoherde