Korsandakt med cellomusik långfredag 7 april kl. 15.00

Textläsning och musik

Mikael Arnqvist, textläsning. Josef Alin, cello. 
Musik av bl a Johann Sebastian Bach 
och Paul Hindemith.