Meny

Information kring Coronaviruset

Läs våra riktlinjer innan du besöker vår kyrka

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för samhällsspridning av coronaviruset till ”mycket hög”, och det gäller i synnerhet Stockholmsregionen och Västra Götalandsregionen. Det innebär enligt Folkhälsomyndighetens webbplats, 
”att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.”

Vi följer ärendet och vidtar det som gäller utifrån Folkhälsomyndigheten.

Här kan du läsa uppdaterade rapporter och frågor & svar om Coronaviruset på Folkhäsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se