Stiftelsemedel att söka för olika ändamål

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop?

Det finns pengar att söka för olika ändamål t.ex. hjälp för att kunna betala tandvård, glasögon med mera.

Det finns även pengar att söka specifikt för dig som inte har råd att unna dig lite guldkant i tillvaron.  ’’Julpengen’’ och ''sommarpengen'' kan sökas av dig som bor i församlingen och som har en ansträngd ekonomiskt situation. 

Stiftelsen Adolf Fredriks barnhem delar ut stipendier/ekomomiskt bidrag för att stödja barn till exempel med utbildning i form av lägerkostnader och annat som främjar en meningsfull fritid. Är du skriven i Adolf Fredriks församling eller har barn som går i skolan här? Räknas familjen av Skattemyndigheten som behövande?
I så fall har du möjlighet att söka bidrag till dina barn från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem.
länk direkt till ansökan 

Kontakta vår diakon Katarina Evasdotter nedan om du är intresserad av att söka något av ovanstående.