Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stiftelsemedel

Ansök om bidrag för barn och ungdomar senast 4 maj 2019

Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem

Stiftelsen ändamål är att bidra till uppfostran och utbildning av barn och ungdom i Adolf Fredriks, Gustav Vasas och S:t Matteus församlingar.

Ansök om bidrag för barn och ungdom

Ansökningsblankett laddar du ner här » 
Skriv ut dokumentet. Fyll i ansökningsblanketten och godkänn med din underskrift att du har tagit del av samtliga delar i ansökningsmaterialet. Lämna in enligt instruktion på blanketten.

Mer information hittar du på:
stiftelseansökan.se

Ifylld ansökan skickas till

Stiftelsehandläggaren
Adolf Fredriks församling
Holländargatan 16
111 60 STOCKHOLM

Kontakt och frågor

Eva Malmfors

Eva Malmfors

Adolf Fredriks församling

Diakon