True colours - en oas för HBTQI flyktingar

Välkomna till vår träffpunkt för hbtqi-flyktingar från hela världen.

Vi träffas för att fika och umgås och har även möjlighet att erbjuda samtal och stöd på andra sätt. Detta arbete som vi i församlingen bedriver, att kunna få möjligheten att en gång per vecka erbjuda flyktingar en oas att vila i, är något vi med stolthet gör, 

Träffen erbjuder ett tryggt rum att för några timmar få tänka på annat än sin ofta mycket jobbiga situation i dubbel utsatthet. Här kan vi komma tillsammans med andra personer i liknande situation, bygga nätverk, få möjlighet att öva på svenska språket och få hjälp med frågor angående asylprocessen och även andra socialkurativa frågor och hjälpinsatser.

Vill du veta mer kontakta vår diakon nedan.

’’Om jag måste återvända så kommer jag att dö’’

Newcomers i Adolf Fredriks kyrka arrangeras i samverkan med RFSL och är en träffpunkt där nyanlända HBTQ personer kan mötas för att nätverka och umgås mitt i asylprocessen.