Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöks- och postadress: Holländargatan 16, 11160 Stockholm Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mikaeli Kammarkör

Mikaeli Kammarkör

Mikaeli kammarkör är en av Sveriges mest välrenommerade blandade körer. Kärleken till musiken i allmänhet och till all fantastisk körmusik i synnerhet är drivkraften bakom det vi gör. Mikaeli kammarkör vill verka i musikens tjänst och låta den klassiska och förväntade musiken inta en lika självklar plats i repertoaren, som den nya musiken - det oväntade och okända.

Alltsedan starten i början av 1970-talet har den sammanhållande länken varit Anders Eby, körens grundare, dirigent och konstnärlige ledare. Han har genom åren anlitats regelbundet som lärare i kördirigering vid olika musikhögskolor, vid kurser på alla nivåer i Sverige och utomlands och som jurymedlem vid internationella festivaler.

Åren 1994-2009 innehade Anders Eby professuren i kördirigering och körsång vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med huvudsakligen ansvar för kördirigenternas diplom- och masterutbildning samt ledarskapet för Musikhögskolans Kammarkör. Hösten 2009 tjänstgjorde han som gästprofessor vid Musikhögskolan i Piteå och tillträdde från april 2011 en tjänst som professor i kördirigering vid Robert Schumann Musikhochschule i Düsseldorf, Tyskland. Utsedd till Årets körledare 2010!

Redan i oktober 1970 påbörjade han arbetet med vad som senare kom att utvecklas till Mikaeli kammarkör; den ensemble som genom åren varit hans eget instrument.

Mikaeli kammarkör anlitas ofta för uruppföranden, samt för radio- och skivinspelningar. 1986 tilldelades kören Svenska fonogrampriset för sin inspelning av Frank Martins Mässa för dubbelkör. 1990 gjorde kören tillsammans med Drottningholms barockensemble den första svenska inspelningen av Bachs mässa i h-moll. Andra exempel på körens skivinspelningar är franskklingande musik av Debussy, Daniel-Lesur, Egk och Francaix samt julmusik på CD.