Grupprummet

Gupprummet inrymmer ca 20 personer och fungerar som en bra möteslokal för mindre grupper med behov av enklare utrustning.