Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Eds kyrka

Medeltidskyrkan i Ed ligger nedanför Forsmoforsarna norr om Ångermanälven. Ursprungligen var det en liten, nästan kvadratisk kyrka men den utvidgades på senmedeltiden. På 1700-talet utökades kyrkan bl a med en ny klockstapel. Vid slutet av 1800-talet fick kyrkan ny inredning i nygotisk stil.

I kyrkan finns flera medeltida föremål bevarade bl a ett rökelsekar av malm och en träskulptur av Jungfru Maria.

På museum förvaras ett senmedeltida altarskåp. Altaret pryds av ett förgyllt kors som kontrast mot de färgade korfönstren. Predikstolen är utförd av Jan Snickare omkring 1700, med det för honom de typiska fyra evangelisterna i arkader flankerade av masker i sidofälten. Delar av kyrkosilvret härstammar från 1700-talet.