Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Ådalsbygden Besöksadress: Sunnanåker 103, 87392 Bollstabruk Postadress: Sunnanåker 103, 87392 Bollstabruk Telefon:+46(612)718030 E-post till Svenska kyrkan Ådalsbygden

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dals kyrka

Dals kyrka är en medeltidskyrka som troligen härstammar från 1300-talet. Kyrkan ansågs vara "stiftets pärla" av framlidne biskop Bohlin. Ingen vet exakt hur gammal kyrkan är p.g.a. att kyrkans äldsta historia gick upp i rök vid en brand i Torsåker, Torsåker var förr moderförsamling för Dal.

Den äldsta delen av kyrkan var under katolsk tid helgad åt Sancta Agneta och kallades då för Sancta Agnetas  kapell. Den ursprungliga kyrkobyggnaden omfattar den del av den ursprungliga kyrkan, som inrymmes under de två främsta stjärnvalven, men den har sedan vid flera tillfällen varit föremål för ombyggnationer.

I början på 1800-talet utökades kyrkobyggnaden med ännu ett stjärnvalv och år 1989-90 ersattes den gamla klockstapeln med det nuvarande tornet, vilket medförde i sin tur att kyrkan förlorade sitt medeltida yttre utseende.  

Den största delen av Dals kyrkas inventarier härstammar från 1700-talet. Dopfunten tros dock vara ett arv från kyrkans födelse på 1300-talet och är gjord av gotländsk kalksten. De mest värdefulla inventarierna är emellertid predikstolen och läktarbarriären. Vid restaureringen år 1889-90 revs kyrkans gamla 1700-tals inredningen ut ( även dessa inventarier) och ersattes av en 1900-tals inredning. Den gamla inredningen såldes på auktion. Inventarierna som predikstolen och läkarbarriär löstes av hem-äg. Erik Eriksson i Ålsta som sedan deponerade dessa till Länsmuseet i Härnösand. Dock satte Erik Eriksson ett förbehåll på inventarierna att församlingen skulle få tillbaka dessa om de önskade återinsätta dessa i kyrkan.Vid den sista restaureringen av kyrkan år 1936-37 återfick kyrkan således sin värdefulla och förlorade 1700-tals inredning, mycket tack vare detta förbehåll. En minnestavla i kyrkan uppmärksammar Erik Eriksson i Ålsta som tack för hans förutseende gärning.

 

Inredningen

Dals kyrkas inredning återställdes i sitt ursprungliga skick, på sin ursprungliga plats år 1936-37. Tyvärr fanns inget kvar av det forna altaret så det nuvarande altaret är ganska enkelt utfört för att inte förstöra helhetsbilden.

Predikstolen
Predikstolen är förfärdigad av Magnus Gran år 1737.  Den är utförd i barockstil, mycket rikt ornamenterad och försedd med pampig baldakin.

Läktaren
Läktarbarriärens konstnär är okänd men trots detta ett mästerverk. Barriären är försedd med målningar föreställande Salvator Mundi - världens frälsare - flankerad av de tolv apostlarna, sex på varje sida, och bilderna av dem är inramade av halvrunda kolonetter.

Pelarna
Pelarna är rikt utsirade och avslutar mittgången. Dessa har också återfått sin ursprungliga plats.

  

Föremål

Många värdefulla föremål har skänks till Dals kyrka genom åren. Bl.a. följande:

Krucifixet
Krucifixet, som hänger på östra korväggen ovanför kyrkans altare, är förfärdigat av konstnären Torham och skänkt av en församlingsbo. Krucifixet är kyrkans förnämsta kristna symbol.

Ryamatta
Ryamattan som har sin plats i altaret är skänkt av Dals diakonikrets. Mattan är anmärkningsvärd därför att motiven i bården omkring mattan är hämtad från en vävnad som har blivit kallad Kyrkdals-listen.

Kyrksilver
En stor del av kyrkans silverföremål och textilier har på senare år skänks till kyrkan.

Bilder från Dals kyrka
Bilder från Dals församling
Videoklipp: Konfirmandjubileum 30 oktober 2016