Foto: Magnus Aronson /Ikon
Partner för fred

Zakaria, Rabbis for human rights

"Jag hoppas att jag genom min närvaro kan ge människor en känsla av att någon bryr sig om att berätta för omvärlden om vad som händer här. Och att de känner att det finns någon de kan vända sig till för att få hjälp."

Här på Västbanken, i area C, är det den israeliska militären som ansvarar för människors säkerhet. Det finns ingen polis här. Så militären måste ta sitt uppdrag att skydda människor under ockupation på allvar. Skydda Israeler OCH palestinier. Det är de skyldiga att göra enligt Genèvekonventionen. Men det vet de inte. 

Palestinska invånare i byarna runt Hawara på norra Västbanken kontaktar mig när de utsätts för våld eller känner sig hotade av israeliska bosättare. Jag kontaktar i min tur den israeliska militären och informerar dem om deras skyldighet att ingripa. Men allt för ofta gör de ingenting.

Jag hoppas att jag genom min närvaro kan ge människor en känsla av att någon bryr sig om att berätta för omvärlden om vad som händer här. Och att de känner att det finns någon de kan vända sig till för att få hjälp.

Zakaria, människorättsaktivist på Rabbis for human rights, norra Västbanken 

Rabbis for Human Rights

Svenska kyrkan stödjer Rabbis for human rights (RHR) i Israel genom att bidra till att finansiera verksamheten. Organisationen är mest känd för sitt legala arbete kring mark- och landrättigheter för palestinier på Västbanken och företräder bland annat palestinska familjer i högsta domstolen.

 

RHR arbetar också med att utbilda ungdomar, som snart ska göra sin värnplikt, inom ramen för så kallade ”Pre Army Academies”.  Syftet med utbildningen är att ge judiska ungdomar en mer nyanserad bild av vad som händer i Israel än den de matas med i klassrummet. Stort fokus ligger på RHR:s tolkning av Israels självständighetsdeklaration och judiska texter där mänskliga rättigheters roll inom den judiska traditionen lyfts fram.