Foto: magnus Aronson /Ikon
partner för fred

Yehiel, Rabbis for human rights

"Varje år i oktober kommer hundratals israeliska volontärer med oss till områden på norra Västbanken för att beskydda palestinska bönder så att de kan skörda sina oliver."

Mina föräldrar var polska judar som överlevde förintelsen. Vi flyttade till Israel när jag var liten. Under hela mitt vuxna liv har jag arbetat för mänskliga rättigheter.

Jag har arbetat mycket ute i fält och gjort många resor till Västbanken. Ett av de största problemen där är frågan om mark och landrättigheter.

Varje år i oktober kommer hundratals israeliska volontärer med oss till områden, främst till Samara på norra Västbanken, för att beskydda palestinska bönder så att de kan skörda sina oliver. Vissa av de områden som palestinierna behöver skörda på ligger inne i israeliska bosättningar. Den israeliska militären säger att det inte går att skörda där på grund av ”säkerhetsskäl”.

Vi är där för att övervaka situationen. Och för att hjälpa palestinierna att skörda sina oliver. För utan skörd finns det ingen mat att ställa fram på bordet till barnen. Oliverna är deras levebröd.

Yehiel, Rabbis for human rights, Jerusalem

Rabbis for Human Rights

Svenska kyrkan stödjer Rabbis for human rights (RHR) i Israel genom att bidra till att finansiera verksamheten. Organisationen är mest känd för sitt legala arbete kring mark- och landrättigheter för palestinier på Västbanken och företräder bland annat palestinska familjer i högsta domstolen.

 

RHR arbetar också med att utbilda ungdomar, som snart ska göra sin värnplikt, inom ramen för så kallade ”Pre Army Academies”.  Syftet med utbildningen är att ge judiska ungdomar en mer nyanserad bild av vad som händer i Israel än den de matas med i klassrummet. Stort fokus ligger på RHR:s tolkning av Israels självständighetsdeklaration och judiska texter där mänskliga rättigheters roll inom den judiska traditionen lyfts fram.