Visa handlingskraft

Visste du att vi i Sverige inte har någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter? Det måste vi ändra på. Gör din röst hörd med andra medborgare, konsumenter och företag och skriv på för en lagstiftning som ser till att företag i Sverige respekterar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands!

UPPROP!

Jag vill ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. Jag vill att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå. Jag vill att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en *Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.

Skriv under

*HRDD innebär att företag identifierar, förhindrar och hanterar risker och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kan uppstå i samband med företagets verksamhet eller i dess affärsrelationer.

Varför gör vi detta?

Med kampanjen vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av och en opinion för en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter. Därför bjuder vi in alla som vill – privatpersoner, organisationer, företag och andra aktörer att ställa sig bakom vårt upprop och kravet på en ny lag.

Bakom kampanjen står 30 organisationer och 23 företag. 
Mer information finns på sidan visahandlingskraft.nu