Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
katastrofinsatser

Världens största regnskog brinner

De katastrofala bränderna i Amazonas drabbar stora delar av Sydamerika och hotar ursprungsbefolkningen som lever där. Act Svenska kyrkan stödjer lokala organisationer som arbetar för ursprungsbefolkningens rättigheter.

Världens största regnskog Amazonas brinner. Här lever cirka tre miljoner olika arter av växter och djur och en miljon människor tillhörande ursprungsbefolkningen. Värst drabbat är norra Brasilien. I den brasilianska delen av Amazonas lever en ursprungsbefolkning på cirka 430 000 människor. Nästan 25 procent av ytan de lever på hotas nu att förstöras av de okontrollerade bränderna.

I Brasilien är fokus för insatserna att stötta organisationer som arbetar för ursprungsbefolkningens rättigheter i hela Amazonas. Det finns också planer på att gå in med humanitära insatser i de värst drabbade områdena i Bolivia. I Bolivia har 19 000 bränder registrerats under 2019 vilket är en ökning med 79 procent jämfört med förra året. Mer än 1,8 miljoner tunnland har bränts.

Amazonas kallas för ”jordens lungor” eftersom grönmassan i Amazonas är en uppsamlingsplats för stora mängder koldioxid. Skogarna i Amazonas suger också upp vatten som skapar klimatet inom det tropiska området och producerar vidare stora volymer syre.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Det är en djup ekologisk, politisk och moralisk katastrof om mänskligheten inte kan ta hand om dessa enorma tillgångar som är en förutsättning för vårt gemensamma liv på denna planet.

Rev. Dr Olav Fykse Tveit, general sekreterare vid Kyrkornas världsråd.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

 

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223