Hand som håller upp en kompass mot himmlen
Foto: Heidi Sandstrom

Världens kurs

Vad innebär det att vara kyrka i världen och hur kan tron vara en drivkraft i arbetet för en bättre värld? Hur kan du själv bidra till en hållbar utveckling?

Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor. Du får möjlighet att tillsammans med andra reflektera över och diskutera kyrkans, församlingens och din personliga roll i vår globala tillvaro. Du kan använda Världens kurs som studiecirkel, kort-kurs eller plocklåda.

Temamaterial

Kyrkan i världen

Vad innebär det att vara kyrka i världen och hur kopplas vår värld här hemma ihop med människor på andra sidan jorden? En inblick i Svenska kyrkans internationella arbete.

Tron som drivkraft

Hur hänger din tro ihop med dina handlingar? Vilka drivkrafter har du för att engagera dig i världen runt omkring dig? Hur kan bibeln och tron sporra oss att kämpa mot orättvisor, våld, förtryck, fattigdom och miljöförstörelse? 

Matlag för klimaträttvisa

Hur lagar du klimatsmart mat? Bilda ett matlag med vänner och (o)bekanta och låt era tankar, idéer och erfarenheter stimulera varandras strävan efter en hållbar livsstil. Till materialet hör även en receptsamling med klimatsmarta, säsongsbaserade recept

Studiematerialet till Världens kurs