Foto: Magnus Aronson/IKON

Utsända i Mellanöstern

Act Svenska kyrkan har utsända medarbetare i flera delar av Mellanöstern.