Utsänd Mellanöstern

Johanna Svanelind

Johanna jobbar med Svenska kyrkans regionala program i Mellanöstern. Hon har ett särskilt fokus på vilken roll kyrkorna och religiös dialog spelar i civilsamhället i regionen. Just nu är Johanna föräldraledig.

Johanna Svanelind är Svenska kyrkans regionala representant för Mellanöstern med fokus på Irak, Libanon och Egypten. Här finns de partners som jobbar regionalt, både kyrkligt och interreligiöst.  Mycket av arbetet handlar om hur vi använder oss av och förhåller oss till religion i försoningsprocesser och utvecklingsarbete.

Johanna har en bakgrund i utvecklingsstudier, arabiskastudier och krigsstudier i England, Palestina och Sverige. Hon har studerat och jobbat med utvecklingsfrågor, konfliktstudier och mänskliga rättigheter i Sverige och MENA-regionen (Middle East and North Africa).  

Utsänd period: 2017-

Följ Johanna på Twitter: @jsvanelind
Skicka e-post till Johanna

Mer om Johannas arbete