Illustration av en profilbild.
Utsänd till Asien

Jason Vogt, Myanmar

Jason är bosatt i Yangon, Myanmar. Fokus i tjänsten ligger på humanitära frågor samt fred och försoning.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Psykosocialt arbete

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet, också ser till de sociala och psykologiska behov som uppstår i samband med en katastrof.

Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra

Fred och demokrati

Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.