Tidigare Utsänd till Guatemala

Inés Bustamante

I sin tjänst fokuserade Inés på att stärka partners kapacitet och förmåga att bedriva sin verksamhet och på olika påverkansfrågor.