Foto: Magnus Aronson /Ikon
Tidigare Utsänd till Colombia

Erik Norman

Erik Norman var tidigare utsänd för att vara kontaktperson för Svenska kyrkans partner i Colombia - ett land hårt drabbat av konflikter.

Syftet med Eriks tjänst som representant för Svenska kyrkans internationella verksamhet var att stärka och utveckla relationerna till vår kyrkas partner i Colombia. Men det ingick också att öka medvetenheten och förståelsen inom Svenska kyrkan för den sociala, politiska och religiösa kontexten i Colombia. På så sätt kan Svenska kyrkan göras till en mer relevant aktör i frågor som rör demokrati och fredbyggande, men också inom påverkansarbetet generellt rörande situationen i Colombia.

Erik är hemmahörande i Stockholms stift och familjen bodde i Hägerstens församling innan de flyttade till Bogota.

Skicka e-post till Erik
Följ Erik på facebook

 Mer om Eriks arbete