Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Tidigare Utsänd till Colombia

Erik Norman

Erik Norman var tidigare utsänd för att vara kontaktperson för Svenska kyrkans partner i Colombia - ett land hårt drabbat av konflikter.

Syftet med Eriks tjänst som representant för Svenska kyrkans internationella verksamhet var att stärka och utveckla relationerna till vår kyrkas partner i Colombia. Men det ingick också att öka medvetenheten och förståelsen inom Svenska kyrkan för den sociala, politiska och religiösa kontexten i Colombia. På så sätt kan Svenska kyrkan göras till en mer relevant aktör i frågor som rör demokrati och fredbyggande, men också inom påverkansarbetet generellt rörande situationen i Colombia.

Erik är hemmahörande i Stockholms stift och familjen bodde i Hägerstens församling innan de flyttade till Bogota.

Skicka e-post till Erik
Följ Erik på facebook

 Mer om Eriks arbete