Utsänd Asien

Dieter Mitternacht

Professor i bibelvetenskap vid Lutheran Theological Seminary (LTS) i Hong Kong, och Act Svenska Kyrkans representant for teologisk utbildning i Asien.

Dieters undervisar huvudsakligen i bibelvetenskap och kristendomens historia och handleder uppsats- och avhandlingsarbeten i Nya testamentets exegetik/teologi. Han har arbetat på Lutheran Theological Seminary sedan 2008. De studenter han har undervisat och handlett under åren kom främst från Hong Kong, det kinesiska fastlandet, Indonesien, Filippinerna, Vietnam, Laos, Thailand, Kambodja, och Myanmar.

Sedan 2016 även Act Svenska Kyrkans representant for teologisk utbildning i Asien. Hans uppdrag är att stödja kapacitetsbyggande insatser på teologiska institutioner och diverse utbildningsinitiativ. Ett exempel är utveckling av kursbok om ’Gender and Religion’ tillsammans med Gender Studies Center på Myanmar Institute of Theology. Ett annat exempel är samverkan med NCCI som vill etablera fyra Gender Studies Centers på olika teologiska högskolor i Indien.

Dieter är utsänd av Lunds stift.

Skicka e-post till Dieter.

Mer om Dieters arbete