Illustration av en profilbild.
Utsänd Afrika

Berhanu Yismaw, Etiopien

Berhanu bor och arbetar i Addis Abeba, Etiopien. Fokus i hans tjänst ligger på hälsofrågor, hållbar försörjning och pastoral utveckling.

Berhanu Yismaw är den internationella verksamhetens representant/Liasson officer i Etiopien.

Berhanu arbetar annars som programhandläggare i Afrika teamet på internationella avdelningen i Uppsala. Han har även arbetat i Sudan,  Sydsudan och Somalia för bland annat UNHCR, UNICEF och MSB.

Utsänd period: 2016-

%20berhanu.yismaw@svenskakyrkan.se

Mer om Berhanu Yismaws arbete

Kvinna skördar ris

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Växter som ska planteras ut

Krisförebyggande klimatarbete I Etiopien

I Etiopien pågår en ständig kamp mot klimatförändringarnas påverkan. För att säkra tillgången till mat och livsmedel stöttar Act Svenska kyrkan bland annat hållbar plantering av skog, diversifiering av grödor och byggnation av bevattningskanaler som säkrar bördiga jordar.