Utsänd Afrika

Berhanu Yismaw

Berhanu bor och arbetar i Addis Abeba, Etiopien. Fokus i hans tjänst ligger på hälsofrågor, hållbar försörjning och pastoral utveckling.

Berhanu Yismaw är den internationella verksamhetens representant/Liasson officer i Etiopien.

Berhanu arbetar annars som programhandläggare i Afrika teamet på internationella avdelningen i Uppsala. Han har även arbetat i Sudan,  Sydsudan och Somalia för bland annat UNHCR, UNICEF och MSB.

Utsänd period: 2016-

Skicka e-post till Berhanu Yismaw

Mer om Berhanu Yismaws arbete