Foto: Sofi Lundin
Tidigare Utsänd till Afrika

Anna-Maria Sandström

Anna-Maria Sandström var tidigare utsänd till Afrikas horn och har lång erfarenhet av att följa fredsprocesser på plats. Hon är uppvuxen i Afrika och Asien. Viktiga frågor för henne är fred, försoning och rättvisa.

Anna-Maria var stationerad i Nairobi i Kenya. Där arbetade hon som regional representant/Liaison Officer för Afrikas horn och fungerade som kontaktperson gentemot partners i området.

Freds- och försoningsfrågorna var viktiga i tjänsten, inte minst i Sydsudan. Anna-Maria besökte partner och projekt i Kenya, Sydsudan, Eritrea och Somalia.

Hon har tidigare arbetat som biståndshandläggare på kyrkokansliet, med ansvar för bland annat Sydsudan. Hon är uppvuxen i Afrika och Asien och har genom åren arbetat i både Gambia och Namibia. Anna-Maria var utsänd av Uppsala stift.

Följ Anna-Maria på Twitter: @Mariasandstorm
Skicka e-post till Anna-Maria

Mer om Anna-Marias arbete

Inlägg av Anna-Maria på opinionsbloggen