Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Tidigare Utsänd till Afrika

Anna-Maria Sandström

Anna-Maria Sandström var tidigare utsänd till Afrikas horn och har lång erfarenhet av att följa fredsprocesser på plats. Hon är uppvuxen i Afrika och Asien. Viktiga frågor för henne är fred, försoning och rättvisa.

Anna-Maria var stationerad i Nairobi i Kenya. Där arbetade hon som regional representant/Liaison Officer för Afrikas horn och fungerade som kontaktperson gentemot partners i området.

Freds- och försoningsfrågorna var viktiga i tjänsten, inte minst i Sydsudan. Anna-Maria besökte partner och projekt i Kenya, Sydsudan, Eritrea och Somalia.

Hon har tidigare arbetat som biståndshandläggare på kyrkokansliet, med ansvar för bland annat Sydsudan. Hon är uppvuxen i Afrika och Asien och har genom åren arbetat i både Gambia och Namibia. Anna-Maria var utsänd av Uppsala stift.

Följ Anna-Maria på Twitter: @Mariasandstorm
Skicka e-post till Anna-Maria

Mer om Anna-Marias arbete

Inlägg av Anna-Maria på opinionsbloggen