Två kvinnor på en kulle. De håller om varandra och blickar bort över bergen. En av dem pekar på något.
Foto: Angelica
Ung i den världsvida kyrkan

Så fungerar utbytesprogrammet

Här får du veta mer om hur det fungerar, hur du förbereder dig och hur dina tre månader i ett utbytesland kan se ut.

Ung i den världsvida kyrkan är Act Svenska kyrkans utbytesprogram som har funnits i olika skepnader sedan 1990-talet. 

Utbytet är ömsesidigt, varje höst reser 14–18 deltagare från Sverige till samverkanskyrkorna i Costa Rica, Filippinerna, och Tanzania. 

Varje vår kommer lika många deltagare från samverkanskyrkorna till Sverige och Svenska kyrkan.

Utbytet görs mellan kyrkorna, det är alltså inte så att den som rest iväg som utbytesdeltagare sedan själv förväntas vara värd för en utbytesdeltagare. (Men det går ofta att ordna för den som vill!)

Målet med utbytet är att ge unga människor möjlighet att mötas och dela erfarenheter, reflektera över livet, tron och kyrkans uppdrag i världen. Du får möta människor i kyrkan, organisationer och i lokalsamhället. 

Du har stora möjligheter att forma din utbytestid efter dina egna intressen och de människor du får möta.

Du som söker till programmet ska 

  • vara mellan 18 och 30 år, 
  • vara eller ha varit aktiv i Svenska kyrkan och 
  • vara intresserad av internationella frågor. 

Du måste behärska engelska och, för ansökan till Costa Rica, ha grundläggande kunskaper i spanska. 

Som deltagare i Ung i den världsvida kyrkan är du en ambassadör för Svenska kyrkan och en del av Svenska kyrkans arbete med kyrkorelationer. 

Så går det till på plats

När du och de andra anländer till utbyteslandet får ni några dagars introduktion till landet och kyrkan av den person som samordnar utbytet på plats. 

Sedan placeras du i en värdförsamling, oftast tillsammans med en annan utbytesdeltagare. 

Ofta är ni i flera olika värdförsamlingar under utbytestiden. Du får lära känna människorna i församlingen och i samhället och dela den verksamhet som finns i kyrkan. 

I din värdförsamling har du vanligtvis en kontaktperson, men du är själv ansvarig för hur du planerar och använder din tid och för att fylla den med besök, aktiviteter och möten med människor. Det är nödvändigt att du är 

  • aktiv och självständig, 
  • öppen och har förmåga att möta en annan kultur,
  • ansvarstagande, 
  • kan skapa goda relationer med andra.

Du bor i värdfamilj

Det vanligaste boendet är värdfamilj, men det förekommer också annat boende. Boendet kan se väldigt olika ut, både mellan de olika länderna och inom samma land. Du får vara beredd på allt ifrån att bo i egen lägenhet med anställd personal, till att dela säng med andra i ett hus utan el. 

Så förbereder du dig

Innan du reser ut får du gå två förberedelsekurser; en vecka i juni och två veckor i augusti. Under sommaren innan du ska resa ut förväntar vi oss också att du på egen hand tar reda på mer om ditt utbytesland och din värdkyrka. 

Utbytet pågår under tre månader, september - november.

Utbytet avslutas genom en hemkomstkurs i december och en fördjupningskurs i januari. Kurserna är en viktig del av utbytestiden och det är obligatorisk närvaro under alla kurserna i sin helhet. 

Ansökningshandlingarna består av ett personligt brev, en ansökningsblankett och en församlingsrekommendation. Ansökan skickar du till din stiftskontaktperson senast 1 mars. Har du frågor om ansökan, kontakta din stiftskontaktperson. 

Så mycket kostar det

Utbytesprogrammet bekostar resan till ditt utbytesland, visum, vaccinationer, försäkring, kurser och resor till och från kurserna i Sverige.

Inför utresan får du en mindre summa fickpengar som bidrag till lokaltransporter,  mat och kommunikation. Du betalar inte någon egeninsats för att delta i programmet, men du får räkna med att fickpengarna inte täcker alla dina utgifter under utbytestiden helt.

Mer information får du på förberedelsekursen.

Efter utbytet

Efter hemkomstkurserna är det dags för dig att sprida dina erfarenheter på olika sätt i ditt stift och dina egna sammanhang. Du förväntas avsätta tid för detta under vårterminen.

Det fortsatta arbetet kan bestå i någon eller några månaders anställning i stiftet, medverkan i olika evenemang, att hålla i föreläsningar eller workshops vid sidan av jobb eller studier. Det kan också handla om hjälp i värdskapet för vårens internationella deltagare. Detta diskuterar du med din stiftskontaktperson.

Du är också en viktig resurs för Act Svenska kyrkans arbete på riksnivå. Dina erfarenheter är viktiga för det arbetet och vi försöker på olika sätt ta vara på dem och dig. 

Välkommen att söka till Act Svenska kyrkans utbytesprogram!

Kaffeplantor.

Costa Rica

Den lutherska kyrkan i Costa Rica - Iglesia Luterana Costarricense, ILCO, finns med i utbytesprogrammet.

Tåg kör på ett spår som ligger under vatten. En man med säckar på huvudet väntar på att passera.

Filippinerna

Dela vardagen på öriket Filippinerna tillsammans med den oberoende Katolska kyrkan.

Armar sträcks upp  mot luften

Tanzania

Tanzanias lutherska kyrka finns med i utbytesprogrammet genom det nordvästra stiftet och Karagwe stift.