Foto: Magnus Aronson /ikon
Partner för fred

Tamar, Women in black

"Det finns alltid de som tänker att de måste finnas en annan väg."

När jag födde mitt första barn gratulerade kvinnan bredvid mig och sa: "Åh, så bra, en son! Vårt land behöver soldater!". Jag blev chockad. Jag hade fött ett barn, inte en soldat. Det är sådana minnen som sporrat mig att delta i fredsrörelsen. Jag måste tro att det är möjligt, att saker kan förändras. Det finns alltid de som tänker att de måste finnas en annan väg.

”Kvinnor i svart” är ingen organisation med skyldighet, det är en inre skyldighet som var och en av oss upplever. Det är det som gör vår demonstration viktig.

Vi har demonstrerat varje fredag sedan 1988. Kvinnor är uthålliga, det är kvinnors styrka – att de inte ger upp. På så sätt har ”Kvinnor i svart” blivit en pelare i den israeliska fredsrörelsen.

Jag protesterar mot ockupationen för att ockupationen är källan till mycket, mycket ont. Men faktum är att jag tillhör en minoritet. Somliga säger att vi är korkade, naiva… och över tid har vi blivit färre och färre. Men fortfarande får vi komma hit och säga vår mening. Det är viktigt för oss. Och vi är hängivna.

Tamar, Women in black, Jerusalem

Women in black

Bland Svenska kyrkans vänner finns Women in black. Women in black – Kvinnor i svart – är en grupp israeliska, feministiska fredsaktivister. Kvinnornas protester startade 1988, som ett svar på den oro som just då rådde i Israel och Palestina. Varje fredag sedan dess samlas de i gatukorsningar och på torg runt om i Israel för att under en timme göra sitt budskap tydligt – Stoppa ockupationen.

 

Women in black är en tyst protest, de håller inga brandtal, skriker inga slagord, men på skyltar och banderoller står det ”Stoppa ockupationen” på hebreiska, arabiska och engelska. Genom att finnas i det offentliga rummet vill de uppmärksamma det israeliska samhället på att ockupationen fortfarande pågår, och att den måste får ett slut. Genom att demonstrera mot ockupationen vill de bidra till förändring.

 

I Israel är Women in black just nu en av de få återkommande publika protesterna mot ockupationen.